Công bố tin giả

Tài khoản fanpage chính thức và duy nhất của VietinBank

Theo văn bản xác nhận ngày 15/12/2020 của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank), hiện nay VietinBank chỉ có duy nhất một địa chỉ facebook fanpage tại https://www.facebook.com/VietinBank.

Trung tâm Xử lý tin giả Việt Nam (VAFC) đề nghị cộng đồng theo dõi thông tin liên quan đến ngân hàng VietinBank trên fanpage chính thức https://www.facebook.com/VietinBank nhằm phòng tránh các rủi ro có thể xẩy ra và không làm ảnh hưởng tới hình ảnh thương hiệu, uy tín của VietinBank.

VAFC

Những bài viết liên quan

Back to top button