1. Triết lý hoạt động:

Tin giả do con người tạo ra nên chỉ có duy nhất con người mới có thể nhận biết và xử lý được tin giả.

2. Tầm nhìn: Trở thành một Trung tâm xử lý tin giả mang tính quốc gia.

3. Sứ mệnh: Lan tỏa sự thật

4. Chức năng, nhiệm vụ:

Trung tâm xử lý tin giả Việt Nam (VAFC), Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử thực hiện:

* Phối hợp cơ quan chức năng thẩm định, công bố tin giả;

* Đánh giá xu hướng thông tin chia sẻ, tương tác lớn để dán nhãn cảnh báo tin giả;

* Tiếp nhận, phát hiện, thẩm định, gắn nhãn tin giả;

* Công bố thông tin xác thực;

* Hướng dẫn cách nhận biết, phòng tránh, đối phó với tin giả.

6. Phân loại tin để dán nhãn cảnh báo:

* Tin giả: Tin không có thật, tin bịa đặt, vu khống được lan truyền trong xã hội và trên không gian mạng;

* Tin sai sự thật: Tin có một phần sự thật nhưng không hoàn toàn chính xác, tin xuyên tạc, bóp méo sự thật; tin không có sở cứ được lan truyền trong xã hội và trên không gian mạng;

* Tin xác thực: Là tin đúng sự thật, được kiểm chứng, kết luận bởi cơ quan chức năng có thẩm quyền.

7. Phân loại tin: Thông tin được chia thành các lĩnh vực sau

* Chính sách, pháp luật;

* Kinh tế, tài chính;

* Lĩnh vực y tế; sản phẩm y tế liên quan đến sức khỏe con người;

* Thiên tai, dịch bệnh;

* An ninh quốc gia, trật tự an toàn – xã hội;

* Tài khoản giả mạo;

* Đường link lừa đảo;

* Lĩnh vực khác.

8. Phương thức tiếp nhận phản ánh:

* Website: www.tingia.gov.vn

* Email: online.abei@mic.gov.vn

* Điện thoại: 18008108