Tin video

Xử lý tin giả, tin sai sự thật về COVID-19 trên không gian mạng

Theo Vnews

https://vnews.gov.vn/video/lam-ro-thong-tin-bac-sy-lam-dich-vu-mai-tang-benh-nhan-covid-19-gia-cat-co-219106.htm