Tin tức

Giả mạo Fanpage của Trường THPT Trần Phú – Hoàn Kiếm

Trung tâm xử lý tin giả nhận được phản ánh của đại diện Trường THPT Trần Phú – Hoàn Kiếm về việc tồn tại 01 Fanpage không rõ người lập sử dụng các hình ảnh và sao chép các nội dung từ Fanpage chính thức của Trường, tiềm ẩn các rủi ro lừa đảo, bịa đặt, xuyên tạc gây ảnh hưởng đến hoạt động của Trường THPT Trần Phú – Hoàn Kiếm.

  • Fanpage chính thức của Trường THPT Trần Phú – Hoàn Kiếm:

https://www.facebook.com/THPTTranPhuHoanKiem

  • Fanpae có dấu hiệu giả mạo:

https://www.facebook.com/THPTTTranPhuHoanKiem

Thực hiện kiểm tra, xác minh các thông tin, tài liệu do Trường THPT Trần Phú – Hoàn Kiếm, Trung tâm xử lý tin giả Việt Nam và Cục PTTH&TTĐT đang thực hiện các biện pháp để ngăn chặn gỡ bỏ Fanpage giả mạo và xử lý theo quy định. Trung tâm xử lý tin giả Việt Nam khuyến cáo người dân không thực hiện trao đổi thông tin, giao dịch trên fanpage có tên và đường link giả mạo như trên.